Utbildningar

 

PRIME For Life – Förebygga (4,5 timmar)
PRIME For Life – Förebygga med chefshandledning (en dag)
PRIME For Life – Reflektera (10 timmar)
Instruktörsutbildning (5 dagar)
Examination (2 dagar)
Fortbildning (2 dagar)

 

PRIME For Life – Förebygga (4,5 timmar)
Vi har nu glädjen att kunna erbjuda ditt företag en kort version av vår evidensbaserade riskreduceringsutbildning PRIME For Life. En utbildning som minskar risken för alkohol- och narkotikarelaterade problem på arbetsplatsen. Utbildningen ger arbetsplatsen ett gemensamt språk att prata om alkohol- och narkotikaproblem på.  Alla deltagare får de verktyg som behövs för att förebygga problem. Utbildningen är en forskningsbaserad preventiv utbildning för alla människor.

Nio av tio vuxna svenskar dricker alkohol och de flesta av oss kan göra det utan att få problem. Samtidigt vet vi att en riskkonsumtion kan orsaka stora problem, både för de enskilde och på arbetsplatsen inte minst ur säkerhetssynpunkt. Med rätt typ av utbildning kan man idag förebygga alkohol- och drogproblem med en minskning av vård- och behandlingsinsatser som följd.

 De flesta arbetsplatser har en policy som säger att det inte är acceptabelt att vara påverkad av alkohol eller narkotika under arbetstid. Ofta ger också policyn en bra vägledning om hur man ska agera när någon fått alkohol- eller drogproblem eller uppträder berusad på arbetet. Många arbetsgivare har också ambitionen att förebygga att problem uppstår och det är här det forskningsbaserade utbildningsprogrammet PRIME For Life – Förebygga kommer in i bilden.


PRIME For Life – Förebygga med chefshandledning (en dag)

Nio av tio vuxna svenskar dricker alkohol och de flesta av oss kan göra det utan att få problem. Samtidigt vet vi att en riskkonsumtion kan orsaka stora problem, både för den enskilde och på arbetsplatsen. De flesta arbetsgivare har ambitionen att både förebygga att problem uppstår och att ha en plan för hur de ska agera när problemen redan finns. Den här heldagsutbildningen vänder sig till dig som är chef eller HR och arbetar med personalfrågor. Utbildningen består av två delar. Förmiddagen ägnas åt PRIME For Life Förebygga, som är ett forskningsbaserat utbildningsprogram och ger arbetsplatsen ett gemensamt språk att prata om alkohol- och drogproblem. Vi går igenom de verktyg som behövs för att förebygga problem i framtiden. Eftermiddagen ägnas åt chefshandledning, där det finns möjlighet att ta upp frågeställningar och dilemman från den egna arbetsplatsen.

 Ur innehållet:

•       Alkoholrelaterade hälsoproblem

•       Situationsrelaterade problem

•       Riskreduceringsformeln

•       Alkohol och arbete hör inte ihop

•       Inte bara behandling

•       Tidiga tecken och vägen till beroende

•       Omgivningens dilemma

•       Reagera och agera

•       Åtgärder och insatser

•       Dialog och reflektion

 

PRIME For Life – Reflektera (10 timmar)
Är du en person som tycker att hälsan är en viktig del av livet? Är du en företagare som vill att personalen ska vara effektiv och föredrar att använda resurser till förebyggande åtgärder istället för rehabilitering?

Då är PRIME For Life något för dig och din organisation. PRIME For Life minskar riskkonsumtionen av alkohol och narkotika genom att vara Sveriges främsta drogförebyggande program. PRIME For Life är ett evidensbaserat preventionsprogram som med sina olika versioner är anpassat för såväl privatpersoner som organisationer. PRIME For Life har sitt fokus på konsekvenser av alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning. Syftet är att förebygga problem. Genom att skapa en personlig lågriskprofil ges möjlighet att välja en tillvaro utan alkohol- och narkotikarelaterade problem. Detta omfattar både personer som kanske befinner sig i en riskzon och de som utvecklat problem.

Ur innehållet:

       Vad är viktigast för mig i livet?

       Alkoholrelaterade hälsoproblem?

       Situationsrelaterade problem?

         Biologiska risknivåer?

       Högriskval och lågriskval?

       Vad är min biologiska risk för att utveckla alkoholism?

       Hur kan jag förebygga alkoholrelaterade problem; riktlinjer för lågrisk?

       Hur utvecklas ett alkohol- och narkotikaberoende?

       Förnekelse, varför människor med alkoholism ofta förnekar sitt tillstånd?

       Vad har detta kostat mig - både känslomässigt och ekonomiskt?

       Var finner jag stöd för en positiv förändring i mitt liv?

       Mina val inför framtiden?

Efter avslutad PRIME For Life utbildning, ingår ett uppföljande samtal med en certifierad alkohol- och drogterapeut. Detta ger Dig en möjlighet att i lugn och ro reflektera över din situation tillsammans med en erfaren terapeut. Samtalet är frivilligt och tar cirka en timme. Skicka ett ePost meddelande efter avslutad utbildning till info@primeforlife.se för bokning av tid.

 

Instruktörsutbildning (5 dagar)
PRIME For Life är en forskningsbaserad utbildning som minskar risken för alkohol- och drogproblem. Utbildningen har till syfte att påverka beteendet hos de som ligger i riskzonen eller redan har utvecklat problem. PRIME For Life-kursen har både ett allmänt och ett individuellt perspektiv. Dels handlar den om hur alkoholrelaterade problem uppstår och dels om hur man kan undvika att själv få problem genom att undersöka sin egen risknivå och skapa en lågriskprofil. De tre första dagarna går vi igenom hela programmet, PRIME For Life. De två sista dagarna ägnar vi åt metod- och förhållningssätt, vi övningsundervisar och pratar om den forskning som programmet bygger på. Utbildningen ger dig ökade kunskaper om missbruksområdet och riskreduceringsmodellen och är en utbildning för dig som vill bli PRIME For Life-instruktör. Som instruktör kan du sedan undervisa alla våra olika programversioner. Efter avslutad instruktörsutbildning ska du sedan undervisa tre grupper varav ett tillfälle ska filmas. Du skickar filmen till oss för feedback och får denna feedback när du sedan kommer tillbaka på en examination.

 Ur innehållet:

       PRIME For Life, hela programmet

       Metod- och förhållningssätt

       Övningsundervisning

       Feedback

 

Examination (2 dagar)
När du nu har genomfört din instruktörsutbildning så är det dags att blicka mot nästa steg i certifieringsprocessen: examinationsutbildningen. För att få komma till examinationen så krävs det att du har genomfört minst tre PRIME For Life-utbildningar tillsammans med en annan instruktör, varav ett av dessa tillfällen ska filmas. Vår rekommendation är att du försöker komma igång så snabbt som möjligt med att undervisa programmet.

 Du skickar sedan in filmen till oss för kodning senast en månad innan examinationen.

När du sedan kommer till examinationen kommer du att få genomföra ett skriftligt prov som testar dina kunskaper om programinnehållet. Du kommer också att få undervisa ett kortare avsnitt ur programmet inför de andra deltagarna. Denna undervisning vägs sedan samman med den inskickade filmen.

 Ur innehållet:

•       Undervisning

•       Individuell feedback

•       Föreläsning om Metod och förhållningssätt

•       Fördjupning i feedbackverktyget Moving Forward

•       Övningar i att möta motstånd

•       Skriftligt prov

  

Fortbildning (2 dagar)
Som examinerad instruktör deltar du sedan årligen i en tvådagars fortbildning. Vi anpassar programmet varje år efter bl.a. innehållet i fortbildningarna i USA och efter senaste forskningen kring alkohol- och narkotika. Det är ett perfekt tillfälle för dig som instruktör att träffa andra verksamma instruktörer runt om i landet. Det är obligatoriskt att delta för att behålla sin certifiering som instruktör.

 

 

 
> Om PRIME

> Utbildning

> Kalender

> FAQ

> Instruktörer

> Nyhetsbrev

> Kontakt

> Hem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm