Sala Kommun

Medarbetarna vid Tekniska förvaltningen i Sala kommun deltog under hösten 2011 i en Prime for life utbildning som genomfördes i förvaltningens lokaler. Utbildningen varvades med föreläsning, grupparbeten, eget arbete och diskussioner. Varje deltagare fick lämna en utvärdering om kursen som visade att majoriteten var mycket nöjda med utbildningens upplägg, innehåll och kursledare. Kursen var ingen propaganda kurs med förmaning om att sluta dricka, utan handlade i huvudsak om de val vi gör och de konsekvenser de kan ge och gav många deltagare nya insikter.   

Se artikel från Silverarkivet nummer 6, 2011 angående PRIME For Life, klicka här.

Mvh

Christhine K

 

Stäng

 

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm