Mora Kommun
 

Har ni uppnått det formulerade syftet och målet?
Målet med detta projekt var att informera och upplysa om alkohol- och droganvändning i samhället. Vi ville även kunna hjälpa till att förebygga alkohol- och drogrelaterade problem samt göra åhörarna medvetna om deras egna risker i samband med användning av olika former av droger. Vi anser att dessa mål uppfylldes till hundra procent och vi är mycket nöjda med resultatet.

/Mora Kommun

 

Stäng

 

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm