Ray Daugherty

Vi gratulerar Ray Daugherty, grundaren av PRI och PRIME For Life som i sep­tember fick motta priset ”The Fred R. French, Jr. Award” vid en konferens” Cape Cod Sym­posium on Addictive Disorders (CCSAD)”. Ray fick priset för sitt engagemang inom alko­hol- och drogområdet och sitt fokus på forskning, utbildning och behandling.

 

Stäng

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm