FAQ

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om PRIME For Life. För mer information om programmet eller vårt kursutbud kontakta oss på tel. 08-410 234 31.

 

Vad är PRIME For Life?

PRIME For Life är en forskningsbaserad utbildning för vuxna och äldre tonåringar som minskar risken för alla typer av alkohol- och drogproblem. I kursen undersöker vi hur alkoholproblem uppstår och hur de kan förebyggas. Vi varvar föreläsningar med övningar och gruppdiskussioner. Alla deltagare får en möjlighet att undersöka sin egen risk för att utveckla problem och skapa en egen lågriskprofil. Programmet finns i flera olika versioner och kan användas både som en förebyggande utbildning på arbetsplatser och som ett motivationsprogram för riskkonsumenter.

 

PRIME For Life bygger på forskning. Vad innebär det?

Allt vi säger och allt vi gör i PRIME For Life bygger på forskning. Vi håller oss ständigt ā jour med aktuell forskningsutveckling och i vår referensförteckning finns cirka 2 000 forskningsstudier från världens alla hörn. Ungefär vart fjärde år gör vi en större revidering av vårt program. Då uppdateras forskningsinnehållet och vi finslipar vår metod. Vi samarbetar också med några av världens främsta forskare inom missbruksområdet.

 

Hur skiljer som PRIME For Life från andra metoder?

Det finns flera saker som skiljer oss från andra program och metoder. Den viktigaste skillnaden är kanske att PRIME For Life bygger på en egen preventionsmodell; riskreduceringsmodellen. Kärnan i denna modell är vi ser på alkohol- och drogproblem som livsstilsrelaterade hälsoproblem. Risken för att utveckla problem beror på genetiska faktorer i kombination med de livsstilsval som man gör (i detta fall hur mycket och hur ofta man väljer att dricka). Denna grundläggande tanke går som en röd tråd genom alla våra utbildningar och vi lägger stort fokus på att förändra högriskval till lågriskval. Vi har också uppfattningen att det aldrig är för sent för att förebygga problem!

En annan sak skiljer oss från många utbildningar inom missbruksområdet är att vår metod är manualbaserad. Det betyder att alla som använder metoden gör det på ett standardiserat och kvalitetssäkrat sätt.

Vår metod utvecklas och förändras också i takt med att ny forskning identifierar framgångsrika strategier och förhållningssätt.

 

Är PRIME For Life evidensbaserat?

Ja. Det finns ett stort antal oberoende studier från Sverige och USA som visar att programmet kan ha god effekt på både attityder och beteenden. Speciellt tydligt är detta bland högriskkonsumenter där man kan se en minskning av berusningsdrickandet. Bland rattfyllerister märks en ökad benägenhet att acceptera sin diagnos och en minskad återfallsfrekvens som håller i sig över tid. Naturligtvis betyder inte detta att alla utvärderingar har visat lika stark effekt, men vår policy är att öppet redovisa alla utvärderingsresultat. På vår amerikanska hemsida finns en omfattande lista på genomförda studier och resultat.

Innan programmet blev ackrediterat inom Kriminalvården genomfördes också en granskning av evidensen av en oberoende forskargrupp som kom fram till att programmet kan anses vara evidensbaserat. Socialstyrelsens planerar också att genomföra en liknande granskning.

 

Finns någon svensk utvärdering?

Ja. I november 2006 publicerade SorAD en studie på högskolestudenter. Utvärderingen visar positiva resultat på både attityder och beteenden. SorAD genomförde även en stor studie på anställda inom Försvarsmakten 2007.

Kriminalvården har också kontinuerligt följt sina deltagare med för- och eftertester sedan introduktionen 2004. Myndigheten planerar nu att genomföra en långtidsuppföljning med ett stort antal deltagare.

 

Vilka organisationer är det som använder programmet?

De två största organisationerna som använder PRIME For Life är Kriminalvården och Försvarsmakten. Kriminalvården använder programmet som ett motivationsprogram för rattfyllerister. Försvarsmakten ger utbildningen till all sin personal. Andra användare är öppenvårdsenheter, företag och kommuner. Är du intresserad av att få referenser från någon av våra användarorganisationer? Hör av dig så kan vi förmedla en kontakt.

 

Varför är utbildningen så lång? Kan man inte korta av
PRIME For Life? 

Programlängden är 4-24 timmar. Och det är klart att man skulle kunna genomföra programmet snabbare om målsättningen endast är att förmedla kunskaper. Men PRIME For Life är en processutbildning som syftar till att deltagarna ska ändra både sina attityder och beteenden och då menar vi att tid för reflektion, diskussion och eftertanke är centrala komponenter för att lyckas. Och det är därför PRIME For Life tar minst fyra timmar att genomföra. Den bästa evidensen har vi för programlängder över 12 timmar.

 

Vad kostar det?

En av poängerna med PRIME For Life är programmet är manualbaserat och därigenom är överförbart. Organisationer och företag som vill använda vår metod kan köpa in utbildningen från externa konsulter eller utbilda egna instruktörer. Eftersom det finns flera olika organisationer som har kompetens att erbjuda utbildningen så kan deltagaravgifterna variera.
En instruktörsutbildning från start till mål kostar i dag 18 400 kr uppdelat på två olika kurser. Vid varje utbildning ska också alla deltagare ha en arbetsbok som kostar 200-250 kr st. Alla priser är exklusive moms.

 

Hur blir man instruktör?

 Vår instruktörsutbildning, som löper över fem dagar, är öppen för alla, oavsett förkunskaper. Efter genomförd instruktörsutbildning krävs det sedan att man genomför minst tre egna utbildningar och genomför en examination med godkänt resultat. Examinationen omfattar två dagar. Efter examinationen är varje instruktör fri att arrangera kurser i eget namn och också bestämma sin egen prislista. Vi rekommenderar dock att man alltid undervisar programmet tillsammans med en annan instruktör.

 

Är det inte tråkigt att undervisa samma program om och om igen? 

Nej, det är det faktiskt inte. PRIME For Life är visserligen ett manualbaserat program som följer samma process varje gång. Men varje grupp är unik. Programmet och dess kunskapsinnehåll skapar en arena där individuell förändring kan ske och det är det som är så spännande. I varje utbildning möter vi unika individer med unika frågor och behov. Och det blir alltid spännande, ibland jobbigt men aldrig tråkigt.

 

Hur får jag kontakt med en instruktör där jag bor?

Det bästa sättet att få kontakt med en lokal instruktör är att höra av sig till PRIME For Life Nordics kontor i Stockholm där vi har en lista med samtliga svenska instruktörer.

 

Är PRIME For Life ett nykterhetsprogram?

Nej. Vi menar att total avhållsamhet inte är det enda alternativet om man vill undvika alkoholproblem. Vi menar att det finns forskningsbaserade riktlinjer för lågrisk för alla som inte redan har utvecklat ett beroende. När det gäller narkotika så menar vi att den enda forskningsbaserade rekommendationen är total avhållsamhet.

 

Finns det inga svenska program; måste allt vara amerikanskt?

Tittar man på metodutvecklingen på alkoholområdet, så kommer mycket av den mest intressanta forskningen just från USA. Därför är det logiskt att många av de nya metoder som introduceras i Sverige bygger på amerikanska förlagor. 

 

 
> Om PRIME

> Utbildning

> Kalender

> FAQ

> Instruktörer

> Nyhetsbrev

> Kontakt

> Hem  

 

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm