Christina Larsson

Christina är enhetschef för utbildningsenheten inom Nämndemansgården, där programmet PRIME For Life är en av alla utbildningar som Nämndemansgården erbjuder. Christina har arbetat med PRIME For Life sedan 2007 och har  en fil.kand. med psykologi som huvudämne. Christina arbetade tidigare i USA med personaladministration och drogprevention på Pinnacle Pharmacy.

ePost: christina.larsson@primeforlife.se
Kontor: 08-410 234 31
Mobil: 070-814 69 51

Stäng

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm