> Utvärderingar

> Referenser


   

Referenser deltagare

 

> Konferenser

 

> Läsvärt!

PRI USA recently had its Approved Education Provider status with NAADAC renewed for two more years. Läs mer.

PRIME For Life utvärdering – Kognitiva förändringar och återfall hos både män och kvinnor. Klicka här.

Besök oss också på vår Facebook sida, PRIME For Life – Nordic.

Vi gratulerar Ray till fin utmärkelse. Klicka här för mer information.

 

 

 

 

 

 


 

 

   
 

Stages of change-modellen utvecklades av de amerikanska psykologerna James O. Prochaska och Carlo C. DiClimente (1982, 1984, 1992). I den här filmsekvensen kan du lyssna till Carlo DiClemente där han tillsammans med Theresa Moyers Ph.D., University of New Mexico, berättar om sina erfarenheter av PRIME For Life.

 
> Om PRIME

> Utbildning

> Kalender

> FAQ

> Instruktörer

> Nyhetsbrev

> Kontakt

> Hem

 

Jag skulle vilja dricka mindre.  Hur gör jag?

PRIME For Life är en kurs som fokuserar på individens förmåga att själv bestämma hur den vill förhålla sig till alkohol och/eller narkotika. Det gör vi genom att förmedla färdigheter och verktyg som hjälper oss att se vad som minskar eller ökar risken att utveckla alkohol- eller drogproblem.

Förebygger problem

PRIME For Life är ett forskningsbaserat program som passar alla personer som använder alkohol och/eller narkotika. Syftet med PRIME For Life är att förebygga att problem uppstår, och det gör PRIME For Life genom att förmedla forskningsbaserad kunskap och höja motivationen att titta på sin egen konsumtion.  Genom att skapa en personlig lågriskprofil ges möjlighet att välja en tillvaro utan alkohol- och drogrelaterade problem.

Kunskap och konkreta verktyg

Kursen förmedlar vad som är riskfylld användning av alkohol. Om du bestämmer dig för att dra ner på din alkoholanvändning så ger kursen dig även konkreta verktyg som hjälper dig att göra det. Efter avslutad kurs ingår ett enskilt samtal, om man vill, med en terapeut.

 

Kursinnehåll
 

  • Vad är viktigast för mig i livet?

  • Alkoholrelaterade hälsoproblem.

  • Situationsrelaterade problem.

  • Riskreduceringsformeln.

  • Finns det en genetisk risk?  

  • Förnekelse - varför människor med alkoholism ofta förnekar sitt tillstånd?

 

 

 Utbildare

Utbildningarna genomförs av certifierade utbildare från Nämndemansgården Utbildning. Vi följer ständigt det aktuella forskningsläget och vi kvalitetssäkrar våra utbildare genom bl.a. regelbundna fortbildningar och uppföljning.

 Vi har ytterligare en omgång kvällskurser i Stockholm i november/december. För mer information vänligen mejla till info@primeforlife.se

 Välkommen!

 

Länkar

Prevention Research Institute, USA

Nämndemansgården i Sverige AB

 

©PRIME och PRIME For Life är inregistrerade varumärken som ägs av Prevention Research Institute. Allt material är upphovsrättsskyddat och ägs av Prevention Research Institute.

Alla former av kopiering, elektroniskt eller på annat sätt utgör brott mot upphovsrättslagen.

 

 
PRIME For Life - Nordic
en verksamhet inom Nämndemansgården i Sverige AB
Luntmakargatan 96
113 51  Stockholm